główna zawartość
artykuł nr 1

Witamy !

obrazek

 

powitanie w BIP

artykuł nr 2

Wymagania dla posiadaczy świń od 21 kwietnia 2023 r.

UWAGA !!!!

W dniu 21 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. U. UE. L. z 2023 r. Nr 79, str. 65), w związku z czym od dnia 21 kwietnia 2023 r.  gospodarstwa na terenie powiatu sejneńskiego utrzymujące świnie, z których zwierzęta mają być przemieszczane poza to gospodarstwo, muszą spełniać WZMOCNIONE ŚRODKI BIOASEKURACJI określone w  Załączniku III do tego rozporządzenia.

Wyjątek: Gospodarstwa nie spełniające wymogu ogrodzenia  mają 6 miesięcy na dostosowanie (do dnia 17 września 2023 r.). W okresie przejściowym (21 kwietnia 2023 r.- 17 września 2023 r.) mogą przemieszczać świnie wyłącznie w obszarze objętym ograniczeniami II.

Właściciele świń, którzy chcą przemieścić zwierzęta po dniu 21 kwietnia 2023r. proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sejnach.

Załączniki:
Załącznik III 16 KB